Scrivener vs Microsoft Word (English Version)

Is Scrivener a worthy alternative to Microsoft Word? Or is it more than that?
Scrivener for Mac is at version 2. Scrivener for Windows is at 1.9.7. What exactly is Scrivener and why should you use this program?
When we compare it to MS Word it all becomes a whole lot clearer…

Dicteren met spraakherkenning in Scrivener

In de reeks met Scrivener tips bekijken we de mogelijkheden om je teksten te dicteren via spraakherkenning. Eén van de aangenaamste manieren om met Scrivener te werken is je tekst dicteren. Je moet al een geschoolde typist zijn, om sneller te kunnen typen dan te...

Standaard opmaak van een Scrivener document

Scrivener vind ik een zalig programma om mee te schrijven. Maar omdat het er wat anders uitziet, en het de bedoeling is dat je zo vlug mogelijk aan de slag kunt met het schrijven zelf, geef ik je graag wat tips mee. Om vlot en aangenaam te kunnen werken, is het goed...